O nas

TTsupport jest partnerem uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz naukowców w obszarze komercjalizacji wyników prac badawczych o potencjale rynkowym.

Naszym celem jest maksymalizacja korzyści z komercjalizacji dla naszych klientów.

Odróżnia nas kompleksowe podejście do współpracy i odpowiedzialność za wynik końcowy komercjalizacji.

Zespół TTsupport posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami B+R i naukowcami. Bierzemy udział w wielu procesach komercjalizacyjnych od momentu ich identyfikacji, aż po nadzór podpisanych umów wdrożeniowych.

Nasz zespół

Grzegorz Gawlik

Grzegorz Gawlik

Członek Zarządu

Ma swoim dorobku kilkadziesiąt wycen przedsiębiorstw, składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych oraz wynalazków. Brał aktywny udział we wprowadzaniu spółek na giełdę NewConnect. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, zarządzania i organizacji. Współzarządza funduszem kapitału zalążkowego, który zainwestował w 21 spółek technologicznych. Bezpośrednio uczestniczył w tworzeniu wielu spółek technologicznych z obszaru ICT, elektroniki i biotechnologii od kompleksowej oceny biznesowej, prawnej i finansowej po negocjowanie warunków inwestycji i jej nadzorowanie. Aktywnie uczestniczył w procesie wprowadzania spółek na NewConnect, a także szeregu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne.

Zobacz na Linkedin

Tomasz Łasecki

Tomasz Łasecki

Członek Zarządu

Tomasz ma ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze współpracy z sektorem nauki.
Z ramienia inwestora kapitałowego brał udział w tworzeniu spółek technologicznych (biotechnologia, IT, elektronika), w tym zarządzał preinkubacjami szeregu projektów od wstępnej oceny poprzez ocenę potencjału komercyjnego, analizy rynku, due diligence prawne i finansowe, analizy związane z wyborem właściwej ochrony własności intelektualnej i najbardziej optymalnej ścieżki komercjalizacji. Finalnie negocjował warunki umów inwestycyjnych, umów spółek i brał udział w podejmowaniu decyzji o inwestycji.
Brał bezpośredni udział w tworzeniu spółek spinout, a w dwóch z nich jest aktualnie prokurentem.
Zarządza jedną z największych sieci aniołów biznesu w Polsce.

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny przedsiębiorstw i efektywności inwestycji. Uczestniczył w wielu szkoleniach dotyczących komercjalizacji wiedzy, ochrony własności intelektualnej, audytów technologicznych.

Zobacz na Linkedin

TTsupport to także sieć ekspertów branżowych, rzeczników patentowych i kancelarii prawnych. Współpracujemy z sieciami inwestorów prywatnych w Polsce i zagranicą.

Czym się zajmujemy

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do uczelni wyższych, instytutów badawczych, centrów transferu technologii, a także
indywidualnych naukowców i zespołów badawczych.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia własne oraz dopasowane do potrzeb naszych klientów (otwarte i zamknięte).

 

Główne tematy:

  • Wyceny technologii/wyceny własności intelektualnej
  • Wybór właściwej ścieżki komercjalizacji
  • Zakładanie spółek spinoff/spinout
  • Ocena projektów przez inwestorów
  • Proces inwestycyjny
  • Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych

Kontakt

TTsupport Sp. z o.o.

Ul.Kleeberga 3b/3

71-295 Szczecin

E-mail: info@ttsupport.pl

Tel. + 48 606 948 829, +48 605 263 163

NIP 8522607113

KRS 0000509670

REGON 321505237

Formularz kontaktowy